Ολοκεραμικές Στεφάνες στο 21 και 22

  • Αρχική κατάσταση
  • Αρχική κατάσταση
  • Αρχική κατάσταση
  • Με τις προσωρινές στεφάνες
  • Με τις προσωρινές στεφάνες
  • Οι ολοκεραμικές στεφάνες
  • Οι ολοκεραμικές στεφάνες
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση

Ο ασθενής μετά από πτώση έσπασε το κεντρικό και πλάγιο άνω αριστερά τομέα. Έγιναν ενδοδοντικές θεραπείες, ανασυστάσεις των μυλών με ρητίνη και άξονες υαλονημάτων, προσωρινές στεφάνες και τελικές αποκαταστάσεις με ολοκεραμικές στεφάνες.