7 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο

  • Αρχική ακτινογραφία
  • Πρό θεραπείας
  • Πρό θεραπείας
  • Μετά θεραπείας
  • Μετά θεραπείας
  • Τελική ακτινογραφία

7 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο