Εμφύτευμα στη περιοχή του 24

  • Ακτινογραφία πριν την εξαγωγή
  • Αρχική κατάσταση
  • Αρχική κατάσταση
  • Πριν την τοποθέτηση
  • Ακτινογραφία με το εμφύτευμα και τον άξονα αποτύπωσης
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση

Εμφύτευμα στη περιοχή του 24