Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων

  • Πριν τη θεραπεία δεξιά πλάγιου τομέα
  • Πριν τη θεραπεία αριστερά πλάγιου τομέα
  • Μετά τη θεραπεία δεξιά πλάγιου τομέα
  • Μετά τη θεραπεία αριστερά πλάγιου τομέα

Κλείσμο μεσοδόντιων διαστημάτων