Αποκατάσταση σπασμένης μύλης με σύνθετη ρητίνη

  • Πρό θεραπείας
  • Μετά θεραπείας

Αποκατάσταση σπασμένης μύλης με σύνθετη ρητίνη