Νεαρή κοπέλα από ατύχημα με κάταγμα μύλης του άνω αριστερά κεντρικού τομέα

  • Πρό θεραπείας
  • Μετά θεραπείας

Νεαρή κοπέλα από ατύχημα με κάταγμα μύλης του άνω αριστερά κεντρικού τομέα