Ριζική αλλαγή με 14 εμφυτεύματα

  • Αρχική ακτινογραφία
  • Πρό θεραπείας
  • 6 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο με τις βίδες επούλωσης
  • 8 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο με τις βίδες επούλωσης
  • Η επένθετη οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων
  • Μετά θεραπείας
  • Μετά θεραπείας
  • Τελική ακτινογραφία

Ριζική αλλαγή με 14 εμφυτεύματα