Ριζική αλλαγή με 9 εμφυτεύματα

  • Αρχική ακτινογραφία
  • Αρχική κατάσταση
  • Αρχική κατάσταση
  • Αρχική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση
  • Τελική κατάσταση
  • Χαρούμενος ασθενής
  • Τελική ακτινογραφία

Ριζική αλλαγή με 9 εμφυτεύματα