Εμφύτευμα στη περιοχή του 36

  • Αρχική ακτινογραφία
  • Πρό θεραπείας
  • Πρό θεραπείας
  • Μετά θεραπείας
  • Μετά θεραπείας
  • Ακτινογραφία με το εμφύτευμα

Εμφύτευμα στη περιοχή του 36