Σύνθετη περίπτωση

 • Αρχική ακτινογραφία στο οδοντιατρείο
 • Προ θεραπείας
 • Πρό θεραπείας
 • Ενδιάμεση ακτινογραφία
 • Ενδιάμεσο Στάδιο
 • Ενδιάμεσο Στάδιο
 • Τελική ακτινογραφία
 • Μετά θεραπείας
 • Μετά θεραπείας
 • Μετά θεραπείας
 • Χαρούμενο χαμόγελο

Σύνθετη περίπτωση