Σύνθετη περίπτωση

Ριζική αλλαγή με 9 εμφυτεύματα

Aποκατάσταση στόματος με 6 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και 4 εμφυτεύματα στην κάτω

7 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο

Εμφύτευμα στη περιοχή του 36

Εμφύτευμα στη περιοχή του 24

Ριζική αλλαγή με 14 εμφυτεύματα