Σύνθετη περίπτωση

Εμφύτευμα στη περιοχή του 24

7 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο

Αποκατάσταση σπασμένης μύλης με σύνθετη ρητίνη

Εμφύτευμα στη περιοχή του 36

Aποκατάσταση στόματος με 6 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και 4 εμφυτεύματα στην κάτω

Αποκατάσταση δυσχρωμικού δοντιού με σύνθετη ρητίνη

Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων

Ριζική αλλαγή με 9 εμφυτεύματα

Ριζική αλλαγή με 14 εμφυτεύματα

H ασθενής από ατύχημα έσπασε τους πλάγιους και κεντρικούς άνω τομείς

Αποκατάσταση δυσχρωμικού δοντιού με ολοκεραμική στεφάνη