Φίλοι και ασθενείς αισθητικής οδοντιατρικής από τις ΗΠΑ

Με φίλους και ασθενείς αισθητικής οδοντιατρικής από τις ΗΠΑ στο οδοντιατρείο στη Θεσσαλονίκη.